Participatie Beukenhof

Deze website is bedoeld om u op de hoogte te houden over de vernieuwing van winkelcentrum De Bussel in Goes Zuid aan de Beukenstraat.

Winkelcentrum De Bussel in Goes Zuid is inmiddels 50 jaar oud. En hoewel De Bussel nog altijd druk wordt bezocht, is vernieuwing na bijna vijftig jaar noodzakelijk. Eigenaar Brookland vervangt het huidige winkelcentrum daarom door nieuwbouw, in overleg met de gemeente. Eigenaar Brookland vervangt het huidige winkelcentrum daarom door nieuwbouw, in overleg met de gemeente.

Het project

In het nieuwe winkelcentrum blijft de oppervlakte voor de winkels vrijwel even groot. Wel krijgt de Dirk naar verhouding meer ruimte, de overige winkels kunnen weer terugkomen. Het parkeren verdwijnt voor een groot deel van straat en komt boven de winkels te liggen. Daardoor kan de omgeving van het winkelcentrum groener en aantrekkelijker worden ingericht. Boven het parkeren komen circa 40 woningen, op dit moment liggen zes woningen boven het winkelcentrum. Het nieuwe winkelcentrum krijgt de naam Beukenhof.

Proces en planning

Slotbijeenkomst participatie

Op maandag 8 mei 2023 vindt de derde en slotbijeenkomst voor de participatie voor de vernieuwing van winkelcentrum De Bussel plaats. Deze begint om 19.30 uur en vindt net als de vorige bijeenkomst plaats in buurthuis De Pit, Appelstraat 2a in Goes. Tijdens deze bijeenkomst wordt de huidige stand van zaken toegelicht en de aanpassingen die als gevolg van de twee participatiebijeenkomsten zijn aangebracht. Ook komen de vervolgstappen aan bod. Zowel de presentatie als het verslag van deze avond komen op deze website te staan.

Het ontwerp voor het nieuwe winkelcentrum wordt gemaakt door KVDK Architecten. Ontwikkelaar Brookland vindt het belangrijk dat alle betrokkenen de ruimte krijgen om mee te denken. Daarvoor is De Wijde Blik ingeschakeld, een bureau met ruime ervaring in participatietrajecten. Inmiddels zijn de eerste gesprekken met bewonersvertegenwoordigers al gestart. Op 6 april volgt de eerste participatiebijeenkomst. De architect laat dan de eerste ontwerpschetsen zien, met daarbij verschillende varianten. Medio mei volgt de tweede bijeenkomst, waarin ontwikkelaar en architect laten zien welke wensen en aandachtspunten verwerkt kunnen worden in de plannen.

Na de participatie met de omgeving worden in 2022 de plannen verder uitgewerkt. Daarna volgt in de 1e helft van 2023 de bestemmingsplanprocedure. De start van de sloop en nieuwbouw is afhankelijk van de tijdelijke locatie voor de winkels.

Documenten

Vragen

Voor vragen over en suggesties voor de ontwikkeling van Winkelcentrum de Bussel kunt u mailen naar info@dewijdeblik.com. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de nieuwe Beukenhof en via de mail bericht krijgen over de volgende bijeenkomst? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief Beukenhof.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.